ประเทศออสเตรีย ทัวร์ยุโรปราคาประหยัด

5837 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประเทศออสเตรีย ทัวร์ยุโรปราคาประหยัด

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)
ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อ ที่ดินที่น้ำท่วมถึงริมฝั่งแม่น้ำเวน ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมดลิงกับเขตไฮต์ซิง ที่ซึ่งเดิมประชาชนใช้ทำมาหากินและในปี ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระที่นั่งที่มีชื่อว่า แคตเตอร์เบิร์ก ซึ่งชื่อพระราชวังเชินบุรนน์ (Schönbrunn) แปลว่าน้ำพุอันสวยงาม ซึ่งชื่อนี้มาจากบ่อน้ำบาดาลที่พุดขึ้นมาบริเวณนั้น และพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าในครั้งแรกที่เสด็จมาดูบริเวณนั้นจึง ตั้งชื่อพระราชวังตามบ่อน้ำบาดาล นอกจากนี้พระนางมารี อองตัวเนต พระราชินีแห่งฝรั่งเศส ก็ยังเคยใช้พระชนม์ชีพในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้อีกด้วย รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่ ณ พระราชวังแห่งนี้กับพระราชโอรสของพระองค์ แต่เดิมด้านหลังของพระราชวังจะเป็นป่าใช้สำหรับล่าสัตว์แต่ภายหลังได้มีการ จัดทำสวนดอกไม้ขึ้นมาอย่างสวยงาม ต่อมาพระนางเอเลนอร์ กอนซากา ผู้ที่ชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นอย่างมากได้เพิ่มเติมพระรางวังเข้ากับ พระที่นั่งแคตเตอร์เบิร์กในภายหลัง และในปี ค.ศ. 1638 ตุรกีได้บุกรุกออสเตรียและพระราชวังก็ถูกทำลายแต่ก็ไม่ได้มีการฟื้นฟูหรือ บูรณะอีกเลย พระราชวังเชินบรุนน์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1996 เป็นพระราชวังที่มีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส ประกอบด้วยตัวปราสาท อุทยาน และสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กกว่าพระราชวังแวร์ชายของฝรั่งเศส แต่ก็มความสวยงามอลังการเกือบทัดเทียมกัน จะเป็นรองก็ตามแต่สายตาของคนมองเท่านั้นที่ดูแปลกตาก็น่าจะเป็นพระราชวังที่ ภายนอกถูกทาด้วยสีเหลืองทอง ตามสีโปรดขององค์จักรพรรดินีมาเรีย เธเรซ่า ที่ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2283 พระนางมาเรีย เทเรซา โปรดให้ปรับเปลี่ยนพระราชวังหลังเดิมให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ แฮบส์บวร์กในศิลปะแบบรอโคโค (Rococo) อย่างหรูหราวิจิตรพิสดาร และเพราะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ พระราชวังเชินบรุนน์จึงมีความหรูหราฟู่ฟ่า ตัวพระราชวังเป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็นปีกซายและขวา ทั้งหมดมีจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้เข้าชมเพียงไม่กี่ห้องเท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็นห้องสำคัญและเด่น ๆ ทั้งสิ้น

**************************************************************************
โบสถ์ Naturhistorisches Museum หรือมีชื่อย่อสั้นๆ ว่า NHM
เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่และสำคัญที่ สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1891 พร้อมๆ กับ Kunsthistorisches Museum พิพิธภัณฑ์ฝาแฝดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน
Naturhistorisches Museum มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ 8,700 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชั้น และประกอบไปด้วย 39 Hall สำหรับแสดงชิ้นงานจำนวนกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งมีทั้งชิ้นงานแบบถาวรและนิทรรศการชั่วคราว ชิ้นงานภายในของ Naturhistorisches Museum แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยสิ่งไม่มีชีวิตนั้นประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ส่วนสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีให้ดูตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ไล่มาเรื่อยๆ จนถึงสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยมีให้ดูทั้งแบบรูปปั้น ฟอสซิล และสิ่งมีชีวิตของจริงนอกจากความหลากหลายของชิ้นงานแล้ว จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Naturhistorisches Museum ก็คืองศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งออกได้อย่างสวยงามและลงตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้นอกจากจะเพลิดเพลินกับชิ้นงานแล้ว ยังสามารถชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมได้อีกด้วย
St. Charles’s Church มีชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า Karlskirche เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่เสาทรงกลม 2 ต้น ที่อยู่ด้านหน้าของโบสถ์ ตัวเสามีการแกะสลักเรื่องราวเป็นเกลียวไปตามความยาวของเสาตั้งแต่ฐานไปจนถึง ยอดเสา นอกจากนั้น St. Charles’s Church ยังมีจุดเด่นคือโดมขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของโบสถ์ และตรงทางเข้าจะเป็นหน้าจั่วสามเหลื่ยมแบบโรมันโบราณ ทำให้โบสถ์ดูแปลกตาต่างไปจากโบสถ์ทั่วๆ ไป
ศิลปะภายในนั้นจะ ตกแต่งด้วยรูปปั้นซึ่งจะเน้นไปตรงที่บริเวณแท่นพิธีที่อยู่ด้านในสุด ส่วนบริเวณกำแพงรอบๆ โบสถ์จะใช้สีน้ำตาลและสีขาวเป็นโทนสีหลัก และตกแต่งด้วยภาพวาดฝาผนัง โดยเฉพาะบนโดมกลางโบสถ์ โดยจะมีลิฟท์บริการให้ขึ้นไปด้านบนของโบสถ์เพื่อดูภาพวาดในระยะใกล้

**************************************************************************
โบสถ์ St. Peter’s Church
เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียนนา โดยถูกค้นพบครั้งแรกในปี 792 (แต่ปัจจุบันไม่เหลือส่วนที่เป็นโบสถ์ดั้งเดิมแล้ว) ในปัจจุบันเป็นโบสถ์แบบโรมันคาทอริค โดยใช้สถาปัตยกรรมบาโรก (Baroque)
ลักษณะ ภายนอกของ St. Peter’s Church นั้นดูเรียบง่ายและมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ภายในโบสถ์นั้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างชัดเจน โดยศิลปะภายในนั้นถูกตกแต่งด้วยรูปั้นและภาพเขียนฝาผนัง และมีการเล่นสีของกำแพงให้ดูสวยงามตามสไตล์บาโรก ซึ่งให้ความรู้สึกที่กลมกลืนระหว่างความเข้มแข็งและความอ่อนโยน นอกจากนี้บนเพดานของโดมตรงกลางโบสถ์จะมีภาพเขียนขนาดใหญ่ และมีช่องให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในโบสถ์ ทำให้โบสถ์ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

**************************************************************************
Vienna State Opera
เป็น Opera House ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันเป็น Opera House ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเวียนนา และมีการแสดงหลากหลายประเภท เช่น ละครเวที ละครเพลง บัลเล่ต์ ดนตรีคลาสสิค และอื่นๆ ตลอดทั้งปี
โดย ปกติราคาตั๋วของ Vienna State Opera นั้นค่อนข้างแพง แต่ Vienna State Opera นั้น จะเปิดให้ผู้เข้าชมซื้อตั๋วยืนได้ในราคาถูก (ซึ่งถูกมากจริงๆ จากตั๋วปกติราคาประมาณ 80 – 100 EUR ตั๋วยืนจะประมาณ 4 EUR เท่านั้น) โดยผู้ชมจะต้องไปซื้อตั๋วที่ Vienna State Opera ก่อนหน้าการแสดงเริ่มเท่านั้น ไม่สามารถซื้อล่วงหน้าได้ ซึ่งจะมีผู้คนไปรอต่อคิวมากมาย หากต้องการซื้อตั๋ว ควรจะไปต่อแถวล่วงหน้าก่อนการแสดงประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง เพราะตั๋วมีจำนวนจำกัดหากไปช้า ตั๋วอาจจะหมดได้ เมื่อเข้ามาใน Opera Hall แล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายกฎ ระเบียบในการชมการแสดงให้ฟัง ซึ่งหลักๆ ที่ควรรู้คือ ห้ามถ่ายรูปในขณะที่มีการแสดง แต่สามารถถ่ายบรรยากาศของ Hall ได้ก่อนการแสดงเริ่ม นอกจากนี้ พื้นที่ชมการแสดงสำหรับตั๋วยืนนั้นไม่มีระบุตำแหน่งที่ยืนของตั๋ว ใครจะยืนตรงไหนก็ได้ ดังนั้นหากไปออกไปเข้าห้องน้ำก่อนการแสดงเริ่มจะต้องทำสัญลักษณ์ของตัวเอง ไว้ เช่น ผูกผ้าพันคอไว้กับราวที่อยู่ตรงหน้า เพื่อให้คนอื่นรู้ว่ามีคนจองไว้แล้ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้