PRO4.5 Italy Switzerland France 9 Days 6 Nights (EK) 2022

คุณสมบัติสินค้า:

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โรม-สนามกีฬาโคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-เกาะเวนิส-มิลาน-เมืองลูกาโน่-เมืองลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์-เมืองดีจอง-กรุงปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ประตูชัย-หอไอเฟล

Share

Share

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (EK) 
โรม-สนามกีฬาโคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-เกาะเวนิส-มิลาน-เมืองลูกาโน่-เมืองลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์-เมืองดีจอง-กรุงปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ประตูชัย-หอไอเฟล

 

 

Powered by MakeWebEasy.com