VCEURO 43 France Switzerland Germany Netherlands 10 Days 7 Nights

คุณสมบัติสินค้า:

ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอแลนด์ 10 วัน 7 คืน ปารีส ประตูชัย หอไอเฟิล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ แม่น้ำแซน รถไฟด่วน TGV ลูเซิรน์ ยอดเขาทิตลิต อนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานคาเปล ปราสาทไฮเดลเบิร์ก หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ถนนกาลเวอร์สตราท หมู่บ้านกังหันลม จตุรัสดัมสแควร์

Share

Share

EURO43 ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอแลนด์ 10 วัน 7 (EK)
กรุงปารีส ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ท จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟิล พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ล่องเรือ แม่น้ำแซน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม เมืองดีจอง นั่งรถไฟด่วน TGV  ลูเซิรน์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิต ลูเซิร์น ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้โบราณคาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น เมืองไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์ หมู่บ้านกีธูร์น อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ถนนกาลเวอร์สตราท หมู่บ้านกังหันลม ZAANSE SCHANS จตุรัสดัมสแควร์

Powered by MakeWebEasy.com