VCEURO 36 ยูกันดา ราวันดา 8 วัน 5 คืน (KQ)

คุณสมบัติสินค้า:

ยูกันดา ราวันดา 8 วัน 5 คืน พระราชวังลูบิริ ชมโบสถ์รูบาก้า สุสานฝังพระศพของกษตัริย์ราชวงศ์ยูกานดา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยูกานดา ทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟ อุทยานแห่งชาติกิบาเล อุทยานแห่งชาติควีนอลิซาเบธ อุทยานแห่งชาติบวินดี้ อุทยานแห่งชาติมากาฮิงก้า กอริล่าเทรด คีโซโล - คิกาลี

Share

Share

VCEURO 36 ยูกันดา ราวันดา 8 วัน 5 คืน (KQ)

เมืองเอนเทบเบ (ENTEBBE) ประเทศยูกันดา เนินแห่งอิมพาลา ผ่านชมพระราชวังลูบิริ ชมโบสถ์รูบาก้า สุสานฝังพระศพของกษตัริย์ราชวงศ์ยูกานดา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยูกานดา เมืองฟอร์ทพอร์ทอล ทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟ อุทยานแห่งชาติกิบาเล อุทยานแห่งชาติควีนอลิซาเบธ เขตอิชาชา เมืองคีโซโล อุทยานแห่งชาติบวินดี้ อุทยานแห่งชาติมากาฮิงก้า กอริล่าเทรด คีโซโล - คิกาลี

 

 

Powered by MakeWebEasy.com