VCAUD06 นิวซีแลนด์ 6 วัน (TG)

นิวซีแลนด์ 6 วัน 4 คืน ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว ทางซีกโลกใต้ พบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจี ประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่ ออคแลนด์ เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง หมู่บ้านฮอบบิตตัน อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า ฮังกิ ดินเนอร์

Share

Share

นิวซีแลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG)
ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว ทางซีกโลกใต้ และอีกหลายชื่อที่ได้รับคำยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจี ประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่ ออคแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง หมู่บ้านฮอบบิตตัน อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี สาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะ อโกรโดม ฟาร์ม นั่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูจ ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ RAINBOW SPRING ตามธรรมชาติ  ถ้ำไวโตโม่

 

Powered by MakeWebEasy.com