PRO28 (EK) GEORGIA 6D

คุณสมบัติสินค้า:

จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน ทบิลิซี มิทสเคต้า วิหารจวารี ชมเมือง ทบิลิซี วิหารสเวติสโคเวลี เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี เมืองคาซเบกี้ สวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ทสมินดา ซามีบา เมืองกูดาอูรี ทบิลิซี ถนนคนเดินรุสทาเวลี ซิกนากี ควาเรสี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์เมเตห์คี THE BRIDGE OF PEACE

Share

Share

จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (EK)

ทบิลิซี มิทสเคต้า วิหารจวารี ชมเมือง ทบิลิซี วิหารสเวติสโคเวลี เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี เมืองคาซเบกี้ สวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ทสมินดา ซามีบา เมืองกูดาอูรี ทบิลิซี ถนนคนเดินรุสทาเวลี ซิกนากี ควาเรสี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์เมเตห์คี THE BRIDGE OF PEACE

Powered by MakeWebEasy.com