VCEURO 2.6.2 France Swiss 7 Days (EK)

ฝรั่งเศส สวิส 7 วัน 4 คืน ปารีส จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ล่องเรือบาตามูซ ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ท ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส ดีจอง กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิร์ก นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น-เจนีวา สะพานไม้โบราณคาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบเจนีวา

Share

Share

ฝรั่งเศส สวิส 7 วัน 4 คืน (EK)

ปารีส จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ล่องเรือบาตามูซ ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ท ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส ดีจอง กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิร์ก นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น-เจนีวา สะพานไม้โบราณคาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบเจนีวา

Powered by MakeWebEasy.com