New
Best Seller

EURO18 CROATIA 7D

ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกีร์ - สปลิท - สตอน – ดูบรอฟนิค

รายละเอียดสินค้า

Croatia  7D

โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)

กำหนดการเดินทาง :

วันที่หนึ่ง: กรุงเทพฯ

วันที่สอง: กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์

วันที่สาม: ซาดาร์ - สปริท - สตอน 

วันที่สี่: สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค 

วันที่ห้า: ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ

วันที่หก: ซาแกร๊บ - ดูไบ 

วันที่เจ็ด: ดูไบ - กรุงเทพฯ

 

วันที่เดินทางราคา
11 – 17 เมษายน49,999.-

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี) - โรม

฿ 61,999 ฿ 61,999
New
Best Seller

ปารีส - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซาย - ดีจอง - แองเกิ้ลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม - เขื่อนโวเลนดัม - ล่องเรือหลังคากระจก

฿ 45,555 ฿ 45,555
New
Best Seller

ปารีส- ดีจอง-เจนีวา-เบิร์น- ลูเซิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก-มิลาน

฿ 41,999 ฿ 41,999

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค

฿ 47,999 ฿ 47,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com